Translation grant for foreign theaters 2022/2

Translation grant for foreign theaters 2022/2

The Petőfi Literary Fund (hereinafter referred to as “PLF”) invites applications for Translation Grants for Foreign Theaters. By inviting theaters performing works for the stage originally written in Hungarian, PLF seeks to continue to help bring Hungarian works for the theater to international audiences.

1.   Target group of the call for submissions

The call for applications is open to theaters, theater companies, and performance venues based abroad or in Hungary but performing Hungarian works for the stage in translation.

2.   Expectations

Applicants can submit proposals for a work for the stage originally written in Hungarian.

The applicant undertakes to have the work translated and performed. Furthermore, the applicant undertakes to include the PLF logo and a one-sentence declaration in Hungarian and in the language of the performance that the translation of the work has been done with the support of PLF on the printed materials accompanying the performance (posters, program notes, other publications).

Each applicant may apply for a maximum of two translations or for the royalties and translation of one play.

3.   Amount available under this call for submissions

Maximum amount per submission: EUR 1,680 gross.

The PLF will conclude a cooperation agreement for projects which have been favorably assessed.

The funds provided are disbursed after completion of the project. In other words, the applicant must undertake to pay in advance the costs (including the translator’s fee) necessary for the publication of the book.

The applicant shall provide evidence of the performance by sending the printed supporting materials and photographic documentation of the performance to PLF.

4.   General conditions of the call

Available budget: EUR 14,000 gross

Application deadline: 31 October 2022.

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process. If necessary, additional application materials may be submitted by the closing date specified in the notice concerning missing materials.

Notification of the outcome of the evaluation: 30 November 2022.

Deadline for the premier performance of the selected work and submission the statement of account: 31 May 2023.

PLF reserves the right to modify the above deadlines in particularly justified cases and will issue separate notices concerning these decisions if such cases arise.

5.   Formal application requirements and documents

Documents required for submissions (in English or Hungarian):

 • Application form (attachment 1 - signed, scanned and in PDF format);
 • Information Request Form (Annex 2 - signed, scanned, PDF format);
 • Short introduction of the theater or company in PDF format;
 • Translator’s CV and list of publications in PDF format;
 • A brief description of the work to be translated and an explanation of the importance of the translation and publication in the country of publication, in PDF format;
 • A copy of a company certificate confirming the official name and seat of the theater or company and the name of its representative. 

Applications for this call for submissions must be sent by email only with the documents specified above to the following email address: applications@plf.hu (please indicate the title of the call for submissions in the subject line)

For further information, please contact by email: Bianka Lévai, applications@plf.hu.

6.   Evaluation and assessment of submissions

After the deadline for submissions, applications will be assessed in one stage.

Assessments of submissions and the drafting of the proposals for decisions will be performed by a committee of experts appointed by the PLF. The final decisions will be made by the Director-General of the PLF on the basis of the recommendations of the committee.

The committee of experts will make take the following criteria into account when making its recommendations:

 • whether the work is justified for publication in the target language,
 • whether the list of costs accurately reflects market prices;
 • the professional background and accomplishments of the translator;
 • the critical assessments of the work chosen for translation and its potential on the international literary stage.

PLF will conclude a cooperation contract with the selected candidates.

7.   Attachments

Attachment 1: Application form

Attachment 2: Data request form


A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Fordítási pályázat külföldi színházak számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a magyar színműveket idegen nyelven játszó színházak jelentkezését, ezzel is segítve a magyar művek nemzetközi közönséghez való eljutását.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan külföldi székhelyű vagy magyarországi, de idegen nyelven játszó színházak, társulatok és előadóhelyek jelentkezését várjuk, akik magyar színműveket adnak elő idegen nyelven.

2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében magyar nyelven született, drámai mű fordításával pályázhat a jelentkező. 

A pályázó vállalja, hogy a művet lefordíttatja és előadja. A pályázó vállalja továbbá, hogy az előadás nyomtatott kísérőanyagain (plakát, műsorfüzet, egyéb kiadványok) feltünteti a PKÜ logóját, illetve egy egymondatos nyilatkozatot magyarul, valamint az előadás nyelvén arról, hogy a mű fordítása a PKÜ támogatásával valósult meg.

Pályázónként legfeljebb két fordítás vagy egy színdarab jogdíjának és fordításának támogatására lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

Egy pályázat keretében pályázható maximális összeg: bruttó 1680 EUR.

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre együttműködési megállapodást köt.

A pályázat utófinanszírozású, vagyis a pályázónak vállalnia kell az előadás megvalósulásához szükséges költségek (beleértve a fordítói honorárium) előzetes kifizetését.

A pályázó az előadás megvalósulását a nyomtatott kísérőanyagok, illetve az előadás fotódokumentációjának megküldésével igazolja a PKÜ felé.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló évi keretösszeg: bruttó 14 000 EUR.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. október 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. november 30.

A kiválasztott mű bemutatójának és az elszámolás megküldésének határideje: 2023. május 31.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok angol vagy magyar nyelven:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • Adatbekérő lap (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban);
 • A színház rövid bemutatása PDF formátumban;
 • A fordító életrajza és publikációs jegyzéke PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása, érvelés a fordítás és az adott országban való előadás fontossága mellett, PDF formátumban;
 • Cégkivonat másolata, amely igazolja a színház hivatalos elnevezését, a hivatalos székhelyet és a képviselő nevét.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás Lévai Bianka pályázati referenstől kérhető az applications@plf.hu e-mail címen keresztül. 

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A szakmai bizottság az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

 • Szakmai megalapozottság, szakmailag indokolt-e az adott művet előadni;
 • A költségvetési terv a piaci ár figyelembevételével készült;
 • A projekt megvalósításához alkalmazott fordító szakmai múltja és eddigi teljesítménye;
 • A fordításra választott magyar színmű és szerzőjének magyarországi, nemzetközi és célnyelvi kritikai megítélése és helye a nemzetközi irodalmi térképen.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ együttműködési megállapodást köt.

 

7.   Mellékletek

 

 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon
 2. számú melléklet: Adatbekérő lap sablon
Application form 2022/2 theathers
Download
Data request 2022/2 ENG
Download