Sample translation grant for agencies and Hungarian publishers 2022/2

Sample translation grant for agencies and Hungarian publishers 2022/2

The Petőfi Literary Fund (hereinafter referred to as PLF) announces a call for submissions for Sample Translation Grants for Literary Agencies and Hungarian Publishers. The aim of the program is to provide support for Hungarian publishers who pursuing initiatives abroad by ensuring that they have the necessary foreign language materials and portfolio publications compiled on the basis of these materials, which can be presented to agencies and publishers.

1.    Target group of the call for submissions

The call is open to submissions from publishers of Hungarian-language books and agencies responsible for the rights management of Hungarian-language books.

2.    Expectations

Within the framework of this call for submissions, the applicant undertakes to prepare sample translations of Hungarian works represented by the applicant abroad (portfolios consisting of materials on the publishers, works, and authors).

 • An applicant may submit a maximum of two applications per submission period.
 • A single application may include the translation of several works or excerpts from works.
 • The maximum length of a translation is 100 pages per submission.
 • By the deadline for submission, the applicant must have obtained the right to represent the work(s) internationally.
3.    Amount available under this call for submissions

For submissions which have been assessed favorably, PLF will conclude an agreement which will stipulate that the applicant grants PLF the non-exclusive, non-transferable right to publish the translated excerpt for promotional purposes, without any time or territorial limitation.

Maximum amount per application: HUF 600,000 gross.

4.    General conditions of the call

Available budget: HUF 10,000,000 gross.

Deadline for submission of applications: 31 October 2022.

Please note that applications submitted after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process! Applications may be submitted up to the deadline specified in the notice of competition.

Notification of the outcome of the evaluation: 30 November 2022.

Deadline for submission of the translation of the selected work or part of a work: 28 February 2023.

PLF reserves the right to modify the above deadlines before they expire, in particularly justified cases, and will publish a separate notice on its website.

5.    Formal application requirements and documents

Documents required for submissions:

 • Application form (attachment 1 - signed, scanned and in PDF format);
 • Information Request Form (Attachment 2 - signed, in PDF format);
 • Translator’s CV in PDF format;
 • A short presentation of the work to be translated in Hungarian or English and an explanation of the importance of translation and publication in the target-language country PDF format;
 • A copy of the contract with the translator;
 • A copy of the copyright contract.

Applications for this call for submissions must be sent by email only with the documents specified above to the following email address: applications@plf.hu (please indicate the title of the call for submissions in the subject line)

For further information, please contact by email: Mária Hajba: maria.hajba@plf.hu

6.    Evaluation and assessment of submissions

After the deadline for submissions, applications will be assessed in one stage. Assessments will be based on the relevance of the original work, the translator’s professional background, and the potential of the translated work in the target-language culture.

Assessments of submissions and the drafting of the proposals for decisions will be performed by a committee of experts appointed by the PLF. The final decisions will be made by the Director-General of the PLF on the basis of the recommendations of the committee.

Selected applicants will be awarded a contract of use by the PLF. Payment under the contracts will be made on the basis of a confirmation of completion, which will be issued after receipt of the finished translation.

7.    Attachments

Attachment 1: Application form

Attachment 2: Data request form (Data request 2022/2 ENG)


A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Mintafordítási pályázat ügynökségek és magyar kiadók számára” címmel pályázatot hirdet, amelynek célja a magyar kiadók külföldi tevékenységének katalizálása azáltal, hogy az adott kiadó/ügynökség rendelkezzen az ehhez szükséges idegen nyelvű anyagokkal és az ezek alapján összeállított, ügynökségek és kiadók számára prezentálható portfólió-kiadványokkal.

1.    A felhívás célcsoportja

A felhívás keretében magyar nyelvű könyveket megjelentető könyvkiadók, illetve magyar nyelvű könyvek jogkezelésével megbízott ügynökségek jelentkezését várjuk.

2.    Az elvárások bemutatása

A jelen pályázat keretében a pályázó által külföldön képviselt magyar művek mintafordításának elkészítését (kiadói, könyves és szerzői portfóliók összeállítását) vállalja a pályázó.

 • Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be egy beadási időszakon belül.
 • Egy pályázaton belül több mű/műrészlet fordítása is szerepelhet.
 • A fordítás maximális terjedelme pályázatonként 100 oldal lehet.
 • A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázónak rendelkeznie kell az adott mű/művek nemzetközi képviseletének jogával.
3.    A Felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet közzétételére többszöri, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

Pályázatonként maximálisan elnyerhető összeg: bruttó 600.000.- Ft.

4.    A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 10.000.000- Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. október 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. november 30.

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2023. február 28.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről honlapján külön közleményt jelentet meg.

5.    A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Pályázati adatlap (1. számú melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • Adatbekérő lap (2. számú melléklet – aláírt, PDF formátumban)
 • A fordító szakmai önéletrajza PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul vagy angolul és érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett PDF formátumban;
 •  A fordítóval kötött szerződés másolata;
 • A szerzői jogokra vonatkozó szerződés másolata.

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

Felvilágosítás Hajba Mária pályázati projektkoordinátortól kérhető a maria.hajba@plf.hu e-mail címen keresztül. 

6.    A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik. A kuratórium az elbírálás során az eredeti mű relevanciáját, a fordító szakmai előéletét és a lefordított mű potenciális pályafutását tartja szem előtt.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt. A szerződések alapján a kifizetés a beküldött, kész fordítás beérkezése után kiállított teljesítési igazolás szerint történik.

7.    Mellékletek
 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon
 2. számú melléklet: Adatbekérő lap sablon (Adatbekérő 2022/2 HU)

 

Application 2022/2 STG
Download
Adatbekérő 2022/2 HU
Download
Data request 2022/2 ENG
Download