Two poets, two good friends – Literary stand-up for young and old

Two poets, two good friends – Literary stand-up for young and old

Recipient of the Pro Cultura Hungarica award and 'poetry wanderer' Péter Lóránt Tóth, who has been traveling to Hungarian-inhabited regions in the Carpathian Basin for several decades with his literary performances, visited Berlin.

Within the framework of an interactive literary stand-up event, both young and old literature enthusiasts had the opportunity to embark on a spiritual and emotional journey at the Collegium Hungaricum in Berlin. The hour-long presentation revolved around two exceptional creators and was made possible with the support of the Petőfi Literary Fund.

The program presenting the lives of Sándor Petőfi and János Arany incorporates correspondences, poems, recollections and legendary stories, immersing the audience into the shortest but deepest friendship in Hungarian literature. It was a meeting of fire and water, yet instead of extinguishing one another, the two individuals supported and helped each other. This relationship seasoned with friendly banter and playfulness conveys a message to today's people: how two individuals with completely different habits, worldviews and interests can establish a connection, find a path towards each other, and discover common ground. Throughout the program filled with humor, timeless thoughts are shared about poetry, mutual respect, and patriotism.

The family-friendly event took place in the installation space called 'Club 1848' at the Collegium Hungaricum Berlin (CHB). On the occasion of the bicentennial, the institute enhanced Péter Lóránt Tóth’s  literary performance with life-sized figures designed specifically for their own premises. The personal and witty program narrates the poet-friendship of Sándor Petőfi and János Arany, presenting the era and the historical and literary events. The interactive presentation consisting of poems, excerpts from letters and transitional texts, was enjoyed by both adults and children, actively responding to the performer's questions.

In addition to the literary theme, the audience embarked on a virtual journey through the landscapes of Hungary and the Carpathian Basin, partly connected to the locations of Petőfi and Arany's lives and partly linked to the personal stories of the performer and the attendees.


Két költő, két jóbarát – Irodalmi stand-up kicsiknek és nagyoknak

Berlinbe látogatott a Pro Cultura Hungarica díjas Tóth Péter Lóránt „versvándor”, aki irodalmi előadásaival több évtizede járja a Kárpát-medence és a magyarok lakta településeket.

Interaktív irodalmi stand-up keretében, szellemi és lelki időutazáson vehettek részt az irodalom iránt érdeklődő kicsik és nagyok a berlini Collegium Hungaricumban. A bő egy órás előadás két különleges alkotó köré épült és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával valósult meg.

A Petőfi Sándor és Arany János életét megelevenítő műsorban levelezések, versek, visszaemlékezések, legendás történetek repítik vissza a hallgatóságot a magyar irodalom legrövidebb ideig tartó, de legmélyebb barátságába. Tűzés víz találkozása volt ez, ennek ellenére a két ember nem kioltotta, hanem segítette, támogatta egymást. A baráti élccel és pajkossággal fűszerezett kapcsolat a ma emberének azt az üzenetet közvetíti, hogy két teljesen más habitusú, világszemléletű és érdeklődésű ember hogyan képes egymással kapcsolatot teremteni, megtalálni a másikhoz vezető utat, a közös pontokat. A humorral átitatott műsorban örökérvényű gondolatok mentén esik szó költészetről, kölcsönös megbecsülésről, hazaszeretetről.

A családias rendezvény helyszíne a Collegium Hungaricum Berlin (CHB) „Club 1848” elnevezésű installációs tere volt. A bicentenárium alkalmából, az intézet saját tereire tervezett, életnagyságú figurákkal egészítették ki Tóth Péter Lóránt irodalmi előadását. A személyes hangvételű, szellemes műsor Petőfi Sándor és Arany János költőbarátságát meséli el, bemutatva a korszakot, a történelmi és irodalmi eseményeket. A versekből, levélrészletekből és átkötő szövegekből álló interaktív előadást a felnőttek és gyerekek egyaránt élvezettel követték, aktívan reagálva az előadó kérdéseire.

Az irodalmi tematika mellett a közönség képzeletben bejárta Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta tájait is, részben Petőfi és Arany életének helyszíneihez, részben az előadó és a jelenlévők személyes történeteihez kapcsolódóan.

-

-

-

Share | 0