Edina Tallér and Csaba Gerner took Hungarian literature and culture to California

Edina Tallér and Csaba Gerner took Hungarian literature and culture to California

Among the winners of the "Show Yourself!" literary transfer competition in September, Csaba Gerner also secured a spot. Together with Edina Tallér, they presented their programs in the United States

From May 11th to 15th, writer, playwright and journalist Edina Tallér and actor, performer and director Csaba Gerner participated in the invitation of the KOMA - Contemporary Hungarian Literature International Book Club. They took part in the LANT Movement program series organized by Pilvax Productions/AbsoLUTE Movement at two locations in Los Angeles as well as at the Hungarian House in San Diego.

The invitation aimed to strengthen international cultural cooperation and connect the traditions of literary and theatrical performances from Hungary and overseas. Gerner provided a brief overview of the historical past and present of Hungarian literature and theater in a musical and literary performance, while Edina Tallér read excerpts from her works for the audience. The encounters and personal conversations with the American-Hungarian community living in the USA clearly outlined the need for expanding cultural and contemporary literary programs. Hungarian-language programs are clearly associated with the preservation of the mother tongue.

Gerner aimed to convey with his program titled "Stops Along the Way" by "providing quality entertainment and showcasing literary and artistic curiosities, influential thoughts and exciting personal experiences while presenting literature and embraces the perspective that every creative individual is a flesh-and-blood man or woman who may just live in the neighboring apartment. Art is human. Accessible. And an artist can be someone familiar."

The organizers wanted to create a program series that would be attractive, interesting and attention-grabbing for young people. To achieve this, they organized workshops that would be engaging and meaningful for families.

The stops of the program series:

San Diego - Hungarian House
Author-reader meeting with Edina Tallér
Musical literary performance with Csaba Gerner

Los Angeles
Laguna Beach
Playful literary workshop (in English, for American families) with Edina Tallér and Csaba Gerner

Los Angeles
San Dimas - Udvar Theater
Author-reader meeting with Edina Tallér
Musical literary performance with Csaba Gerner


Tallér Edina és Gerner Csaba Kaliforniába vitték el a magyar irodalmat és kultúrát

A 'Mutasd magad!' – irodalmi transzferpályázat szeptemberi díjazottjai között Gerner Csaba is helyet kapott, aki Tallér Edina társaságában mutatkozott be programjaival az Amerikai Egyesült Államokban.

2023. május 11. és 15. között Tallér Edina író, drámaíró, újságíró és Gerner Csaba színész, előadó, rendező a KOMA - KOrtárs MAgyar irodalom nemzetközi könyvklub meghívásának eleget téve, a Pilvax Productions/AbsoLUTE Movement LANT Mozgalom programsorozatán vehettek részt Los Angelesben két helyszínen, illetve a San Diego-i Magyar Házban.

A meghívás kiemelt célja a nemzetközi kulturális együttműködés erősítése, valamint a magyarországi és a tengerentúli irodalmi és színházi előadások hagyományainak összekapcsolása volt. Gerner zenés, irodalmi műsorban nyújtott egy rövid áttekintést a magyar irodalom és színház történeti múltjáról és jelenéről, illetve Tallér Edina műveiből hallhattak felolvasásokat az érdeklődők. Az USA-ban élő amerikai-magyar közösséggel való találkozásból és személyes beszélgetésekből is határozottan körvonalazódik, hogy a kulturális és kortárs irodalmi programok bővítése itt hiánypótló. A magyar nyelvű programok egyértelműen az anyanyelv megőrzéséhez kapcsolhatók.

Gerner Úton megállók című műsorával azt szerette volna közvetíteni, hogy “minőségi szórakoztatást nyújtva, irodalmi, művészeti érdekességek, értékadó gondolatok, izgalmas, személyes élmények felvillanásaival mutassa be az irodalmat és azt a felvállalt nézőpontot, mi szerint a mindenkori alkotó ember egy-egy hús-vér nő vagy férfi, aki lehet, hogy épp a velünk szomszédos lakásban él. A művészet emberi. Elérhető. A művész pedig lehet egy közeli ismerős”.

A programsorozatban olyan műsort szerettek volna összeállítani a szervezők, mely a fiatalok számára vonzó, érdekes, figyelemfelkeltő. Ennek érdekében olyan workshopon vehettek részt az érdeklődők, mely a családok számára alkotó és üzenete egyaránt érdekes.

A programsorozat állomásai képekben:

·       San Diego – Magyar Ház

Író-olvasó találkozó Tallér Edinával

Zenés irodalmi műsor Gerner Csabával

·       Los Angeles

Laguna Beach

Játékos irodalmi workshop (angol nyelven, amerikai családoknak) Tallér Edinával és Gerner Csabával

 

·       Los Angeles

San Dimas – Udvar Színház

Író-olvasó találkozó Tallér Edinával

Zenés irodalmi műsor Gerner Csabával

 

-

-

-

-

-

-

fotók:

Zsédely Tímea

Bartha Szilvia

Share | 0