Sample translation grant for agencies and Hungarian publishers 2022/1

Sample translation grant for agencies and Hungarian publishers 2022/1

The Petőfi Cultural Agency Nonprofit Private Limited Company (hereinafter: PA) announces a call for applications for the “Sample Translation Grant for Agencies and Hungarian Publishers.” The aim of the grant is to provide both impetus and support for Hungarian publishers abroad by ensuring that the given publishing house/agency will have the necessary foreign language materials and the portfolio publications based on these materials available for presentation to agencies and publishers.

1.    The target group for the call for applications

The call for applications is open to publishers of Hungarian-language books and periodicals and agencies responsible for the rights management of Hungarian-language books.

2.    Expectations

Within the framework of this grant opportunity, the applicant undertakes to prepare sample translations (the compilation of portfolios on publishing houses, books, and authors) of Hungarian works represented abroad by the applicant.

 • An applicant may submit a maximum of two applications per application period.
 • Translations of more than one work or more than one excerpt from a given work can be included in a single application.
 • The maximum length of a translation per application is 100 pages.
 • By the deadline for application, the applicant must have obtained the right to represent the work(s) internationally.

3.    Amount available under the call for applications

For projects which have been awarded grants, PA will conclude a use contract which will specify, among other things, that the applicant grants PA non-exclusive, non-transferable license with no limits concerning time or place to use the translated work for promotional purposes.

Maximum amount per application: HUF 600,000 gross.

4.    Framework of the call for applications

The total available budget is HUF 10,000,000 gross.

Deadline for submissions: April 30, 2022.

Please note that submissions made after the deadline will be automatically excluded from the evaluation process! Missing materials can be submitted up to the date indicated in the notice concerning missing materials.

Notification of the outcome of the evaluation of applications: May 31, 2022.

Deadline for submission of the translation of the selected work or excerpts from the work: September 30, 2022.

PA reserves the right to change the dates indicated above before they have been reached in particularly justified cases. In the event of such a decision, PA will post an announcement concerning the change on its website.

5.    Formal application requirements and documents

Documents required to submit an application:

 • application form (attachment - signed, scanned, PDF format);
 • Translator’s CV in PDF format;
 • a brief presentation of the work to be translated in Hungarian or English and an explanation of the importance of translation and in the given country, in PDF format;
 • a copy of the contract with the translator;
 • a copy of the contract concerning copyright.

Applications for this grant opportunity must be sent exclusively by email, with the documents indicated above, to the following email address: applications@plf.hu (please indicate the title of the grant opportunity in the subject line)

For further information, contact Mária Hajba by email: maria.hajba@petofiugynokseg.hu

6.    Evaluation and assessment of applications

Applications will be assessed in a process consisting of one stage after the deadline. The panel will consider the relevance of the original work, the translator’s background and experience, and the potential of the translated work on the given foreign market.

The applications will be evaluated by a committee of experts appointed by the PA, and this committee will draft a proposal concerning its decision. The final decision will be made by the Director General of the PA on the basis of the recommendation of the Committee.

The PA will conclude a use contract with the selected applicants. Payment under these contracts will be made following the issue of a certificate of completion after receipt of the completed translation.

7.    Attachments

 • Application form

Mintafordítási pályázat ügynökségek és magyar kiadók számára

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Mintafordítási pályázat ügynökségek és magyar kiadók számára” címmel pályázatot hirdet, amelynek célja a magyar kiadók külföldi tevékenységének katalizálása azáltal, hogy az adott kiadó/ügynökség rendelkezzen az ehhez szükséges idegen nyelvű anyagokkal és az ezek alapján összeállított, ügynökségek és kiadók számára prezentálható portfólió-kiadványokkal.

1.    A felhívás célcsoportja

A felhívás keretében magyar nyelvű könyveket megjelentető könyvkiadók, illetve magyar nyelvű könyvek jogkezelésével megbízott ügynökségek jelentkezését várjuk.

2.    Az elvárások bemutatása

A jelen pályázat keretében a pályázó által külföldön képviselt magyar művek mintafordításának elkészítését (kiadói, könyves és szerzői portfóliók összeállítását) vállalja a pályázó.

 • Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be egy beadási időszakon belül.
 • Egy pályázaton belül több mű/műrészlet fordítása is szerepelhet.
 • A fordítás maximális terjedelme pályázatonként 100 oldal lehet.
 • A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázónak rendelkeznie kell az adott mű/művek nemzetközi képviseletének jogával.

3.    A Felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet közzétételére többszöri, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

Pályázatonként maximálisan elnyerhető összeg: bruttó 600.000,- Ft.

4.    A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 20.000.000,- Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. április 30.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. május 31.

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2022. szeptember 30.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről honlapján külön közleményt jelentet meg.

5.    A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • pályázati adatlap (melléklet - aláírt, szkennelt, PDF formátumban);
 • a fordító szakmai önéletrajza PDF formátumban;
 • a lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul vagy angolul és érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett PDF formátumban;
 • a fordítóval kötött szerződés másolata;
 • a szerzői jogokra vonatkozó szerződés másolata.

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@petofiugynokseg.hu

6.    A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik. A kuratórium az elbírálás során az eredeti mű relevanciáját, a fordító szakmai előéletét és a lefordított mű potenciális pályafutását tartja szem előtt.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt. A szerződések alapján a kifizetés a beküldött, kész fordítás beérkezése után kiállított teljesítési igazolás szerint történik.

7.    Mellékletek

 • Jelentkezési adatlap

 

Application form Sample translation grant
Download