Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat 2021/2

Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat 2021/2

Felhívás

a Mutasd magad! irodalmi transzfer pályázaton történő részvételre

magánszemélyek részére

 

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) „Mutasd magad! irodalmi transzfer pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja azon hazai szerzők és fordítók jelentkezését, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra. A PKÜ pályázatával a szerzők nemzetközi irodalmi életben való részvételét és a magyar irodalom határainkon túli népszerűsítését kívánja elősegíteni.

1.  Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan magyar szerzők és irodalmi szakemberek jelentkezését várjuk, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra.

2.   Az elvárások bemutatása

A kedvező elbírálásban részesült pályázó vállalja, hogy a pályázott eseményen népszerűsíti a magyar irodalmat, illetve a PKÜ ezirányú tevékenységét. A pályázó vállalja továbbá, hogy az esemény után szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit 15 naptári napon belül a PKÜ részére benyújt.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A pályázaton elnyerhető összeg az utazással kapcsolatos költségterv függvényében kerül megállapításra.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 3 000 000 Ft.

Pályázni az adott esemény, rendezvény megtartását megelőzően lehet, figyelembe véve, hogy az elbírálás eredményéről a pályázókat a beadási határidőtől számított 30 naptári napon belül értesítjük.

A jelentkezés beadási határideje: 2021. augusztus. 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2021. szeptember. 30.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentumai

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
  • Nyilatkozatok (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
  • A pályázó életrajza
  • A meghívólevél másolata
  • Az esemény, rendezvény rövid leírása
  • A program és a pályázó szerepének bemutatása
  • Részletes költségvetési terv

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@petofiugynokseg.hu

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ ügyvezetője hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ megbízási szerződést köt.

7.   Mellékletek

  1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap 
  2. számú melléklet: Nyilatkozatok
Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat adatlap
Download
Nyilatkozatok
Download