Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat 2022

Mutasd magad! - irodalmi transzfer pályázat 2022

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PKÜ) „Mutasd magad! irodalmi transzfer pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja azon hazai szerzők és fordítók jelentkezését, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra. A PKÜ pályázatával a szerzők nemzetközi irodalmi életben való részvételét és a magyar irodalom határainkon túli népszerűsítését kívánja elősegíteni.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan magyar szerzők és irodalmi szakemberek jelentkezését várjuk, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra.

2.   Az elvárások bemutatása

A kedvező elbírálásban részesült pályázó vállalja, hogy a pályázott eseményen népszerűsíti a magyar irodalmat, illetve a PKÜ ezirányú tevékenységét. A pályázó vállalja továbbá, hogy az esemény után szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit 15 naptári napon belül a PKÜ részére benyújt.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre megbízási szerződést köt.

 

A pályázaton elnyerhető összeg az utazással kapcsolatos költségterv függvényében kerül megállapításra.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A jelentkezés beadási határideje folyamatos. Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Pályázni az adott esemény, rendezvény megtartását megelőzően, legkésőbb 30 naptári napon belül lehet.

A beérkezett pályázatok elbírálására a hónap utolsó napját követő első munkanapon kerül sor. Az eredményeket a döntést követő tíz napon belül tesszük közzé a plf.hu honlapon.

 

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Nyilatkozatok (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Adatbekérő lap (3. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • A pályázó életrajza
 • A meghívólevél másolata
 • Az esemény, rendezvény rövid leírása
 • A program és a pályázó szerepének bemutatása
 • Részletes költségvetési terv

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

Felvilágosítás Lévai Bianka pályázati referenstől kérhető az applications@plf.hu e-mail címen keresztül.

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

 

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

 

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ megbízási szerződést köt.

 

7.   Mellékletek

 

 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon
 2. számú melléklet: Nyilatkozatok
 3. számú melléklet: Adatbekérő lap sablon

Adatlap 2022 Mutasd magad!
Download
Nyilatkozatok 2022
Download
Adatbekérő 2022
Download