Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2022/1

Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára 2022/1

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PKÜ) „Mintafordítási pályázat a magyar irodalom pályakezdő fordítói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítókat, ezzel is segítve a pályakezdésüket, és a magas színvonalú műfordítói tevékenységet.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében olyan műfordítók jelentkezését várjuk, akiknek legfeljebb egy magyarból készült műfordítása (önálló kötet) jelent meg az adott idegen nyelven.

2.   Az elvárások bemutatása

Jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, az adott nyelven még meg nem jelent magyar mű egy részének lefordítására pályázhat a jelentkező.  A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus szépirodalom bármely műnemből. A lefordítandó részlet próza esetében 30 oldal (1800 leütés/oldal), versek esetében 300 sor, drámai mű esetében egy teljes dráma, mely legalább 40 oldalas.

Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető, promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

Díjazás: bruttó 150 000 Ft fordításmintánként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 2 100 000 Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. március. 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. április 30.

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2022. augusztus 31.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Nyilatkozatok (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél
 • Publikációs lista (megjelent fordítások elérhetőségének feltüntetésével) PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és az adott országban való megjelenés fontossága mellett, PDF formátumban;
 • 5 oldalas részlet a készülő fordításból az eredeti szövegrészlettel együtt.

Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

 • könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat
 • kritikai visszajelzések
 • szakmai ajánlás.

A Felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni).

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@petofiugynokseg.hu

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ ügyvezetője hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt.

7.   Mellékletek

 • Jelentkezési adatlap
 • Nyilatkozatok
Adatlap műfordítók számára
Download
Nyilatkozatok
Download