Dienes Valéria

Dienes Valéria szakfordítói pályázat

Felhívás

a Dienes Valéria szakfordítói pályázaton történő részvételre

magánszemélyek részére

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIÜ) „Dienes Valéria szakfordítói pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja tehetséges, fiatal szakfordítók jelentkezését, ezzel is segítve a pályakezdésüket, és a magas színvonalú szakfordítói tevékenységet.

1.  A felhívás célcsoportja

A felhívás keretében 1981. június 15. után született fordítók, tudományos szakemberek jelentkezését várjuk.

2.   Az elvárások bemutatása

A jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, magyarul még meg nem jelent, idegen nyelven keletkezett mű lefordítását vállalja a pályázó. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus non-fiction szakcikk, műrészlet vagy teljes mű, bármely tudományterületről. A lefordítandó cikk vagy műrészlet 50 oldalas legyen.

Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PIÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet közzétételére többszöri, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PIÜ részére.

Díjazás: bruttó 300 000 Ft fordításonként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 5 100 000 Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2021. július. 23.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2021. augusztus. 23.

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2021. november. 30.

A PIÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Nyilatkozatok (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél
 • Publikációs lista (megjelent írások elérhetőségének feltüntetésével) PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és a megjelenés fontossága mellett, PDF formátumban;
 • 5 oldalas részlet a készülő fordításból.

Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

 • könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat
 • kritikai visszajelzések
 • szakmai ajánlás.

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

Felvilágosítás e-mailben: Hajba Mária: maria.hajba@petofiugynokseg.hu

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PIÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PIÜ ügyvezetője hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PIÜ felhasználási szerződést köt.

7.   Mellékletek

 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon
 2. számú melléklet: Nyilatkozatok
Dienes Valéria szakfordítói pályázat adatlap
Download
Nyilatkozatok
Download