Dienes Valéria

Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat 2022/2

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PKÜ) „Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, fiatal fordítókat, ezzel is segítve pályakezdésüket, és a magas színvonalú tudományos fordítói tevékenységet.

1.   Felhívás célcsoportja

A felhívás keretében 1982. február 1. után született fordítók, tudományos szakemberek jelentkezését várjuk.

2.   Az elvárások bemutatása

A jelen pályázat keretében egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott, magyarul még meg nem jelent, idegen nyelven keletkezett mű lefordítását vállalja a pályázó. A fordítandó mű lehet kortárs vagy klasszikus non-fiction szakcikk, műrészlet vagy teljes mű, bármely tudományterületről. A lefordítandó cikk vagy műrészlet 50 oldalas legyen.

Személyenként legfeljebb két fordítási javaslattal lehet jelentkezni.

3.   A felhívás keretében biztosítható összeg

A PKÜ a kedvezően elbírált projektekre felhasználási szerződést köt, melyben egyebek mellett rögzítésre kerül, hogy a pályázó a lefordított műrészlet közzétételére többszöri, nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, harmadik személyre át nem ruházható és tovább nem engedélyezhető promóciós célú felhasználási engedélyt ad a PKÜ részére.

 

Díjazás: bruttó 300 000 Ft fordításonként.

A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4.   A felhívás keretfeltételei

A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 3 000 000 Ft.

A jelentkezés beadási határideje: 2022. október 15.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatok automatikusan kizárásra kerülnek a bírálati folyamatból! Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.

 

Értesítés a pályázatok elbírálásának eredményéről: 2022. november 15.

 

A kiválasztott mű vagy műrészlet fordításának leadási határideje: 2023. február 28.

A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5.   A jelentkezés formai követelményei, dokumentuma

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési adatlap (1. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Nyilatkozatok (2. számú melléklet - aláírt, PDF formátumban)
 • Adatbekérő lap (3. számú melléklet – aláírt, PDF formátumban)
 • Szakmai önéletrajz és rövid motivációs levél
 • Publikációs lista (megjelent írások elérhetőségének feltüntetésével) PDF formátumban;
 • A lefordítandó mű rövid bemutatása magyarul, érvelés a fordítás és a megjelenés fontossága mellett, PDF formátumban;
 • 5 oldalas részlet a készülő fordításból az eredeti műrészlettel együtt


Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

 • könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat
 • kritikai visszajelzések
 •  szakmai ajánlás.

A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a pályázat címét kell feltüntetni)

 

Felvilágosítás Hajba Mária pályázati koordinátortól kérhető az applications@plf.hu  e-mail címen keresztül. 

6.   A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.

A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását a PKÜ által felkért szakmai bizottság végzi. A szakmai bizottság javaslata alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.

A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ felhasználási szerződést köt.

 

7.   Mellékletek

 

 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap sablon
 2. számú melléklet: Nyilatkozatok
 3. számú melléklet: Adatbekérő lap sablon
Jelentkezési adatlap 2022/2 Dienes
Download
Nyilatkozatok 2022
Download
Adatbekérő 2022/2 HU
Download